top of page
No plans availableOnce there are plans available for purchase, you’ll see them here.

Aby w pełni korzystać z dobrodziejstw Jońca Świata, wynajmujemy cały teren (oba domki) razem.
Zaproście więc ulubionych znajomych albo rodzinę i spędźcie wspólnie czas biesiadując przy grillu, saunie czy wspólnych rozmowach patrząc jak dzieci bezpiecznie bawią się w kuchni błotnej czy zjeżdżają na tyrolce.

bottom of page